Handelsbetingelser

Sidewalk Mystery – en del af Klaushall.com

Virksomhed:

Klaushall.com
Mejlbyvej 622
8530 Hjortshøj
Tlf: +45 40 35 79 99
E-mail: klaus@sidewalkmystery.dk
CVR: 14775692

Betaling

Klaushall.com / Sidewalk Mystery modtager online betalinger med Visa/Dankort, Mastercard eller MobilePay.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når din adgang til det købte spil er oprettet, og kvittering samt spillekoder fremsendes.

Alle beløb på hjemmesiden er i danske kroner inklusiv moms.

Klaushall.com / Sidewalk Mystery benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol. Derfor er dine data sikret og kan ikke læses af udefrakommende.

Sidewalk Mystery’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Klaushall.com / Sidewalk Mystery, har vi brug for følgende oplysninger:. Navn. Adresse. Telefonnummer. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Klaushall.com / Sidewalk Mystery og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Klaushall.com / Sidewalk Mystery har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Klaushall.com / Sidewalk Mystery er: Klaus Hall

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Klaushall.com / Sidewalk Mystery har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til klaus@sidewalkmystery.dk

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på køb af Sidewalk Mystery spil. Da et Sidewalk Mystery er et digitalt produkt bortfalder fortrydelsesretten jf købeloven, så snart du har anvendt en af de tilsendte spillekoder, og dermed taget produktet i brug.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet. Meddelelse om fortrydelse skal gives pr. mail. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Sidewalk Mystery i rimelig tid efter varens modtagelse. Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.

Retten til reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet, ligesom manglende evne til at løse mysterierne ikke i sig selv er grundlag for reklamationsret.

Ved reklamation kontaktes vi på tlf: +45 40 35 79 99 eller klaus@sidewalkmystery.dk

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse klaus@sidewalkmystery.dk